Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
10 / 02.05.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 74 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 75 Asia/2

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittäminen (pdf) (html)


§ 76 Asia/3

HKL:n yksikön johtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen (pdf) (html)


§ 77 Asia/4

Eron myöntäminen HKL:n hallintojohtajalle, johtajan viran kelpoisuusvaatimukset ja viran avoimeksi julistaminen (pdf) (html)


§ 78 Asia/6

Lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Osmo Soininvaaran aloite Yliopiston metroaseman toisesta sisäänkäynnistä (pdf) (html)


§ 79 Asia/5

HKL:n alustava investointisuunnitelma vuosille 2020-2029 (pdf) (html)


§ 80 Asia/7

Informaatio HKL:n kuljettajakoulutuksesta (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.