Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
09 / 18.04.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 60 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 61 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 62 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen hallinnon rakenteesta päättäminen (pdf) (html)


§ 63 Asia/4

Securitas Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluiden hankinnasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 64 Asia/5

Informaation Kalasataman raitiotien toteutuksen valmistelusta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 65 Asia/6

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 66 Asia/7

Raide-Jokerin allianssisopimuksen muuttaminen / Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)


§ 67 Asia/8

Metrovarikon vesikattojen ja julkisivun korjausten ja Vallilan varikon vesikaton korjauksen urakoiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 68 Asia/9

Telakkakatu-Eiranranta raitiotien rakentamista ja ratasähkötöitä koskevat hankesuunnitelmat (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 69 Asia/10

Informaation Herttoniemen metroaseman peruskorjaushankkeen valmistelusta (pdf) (html)


§ 70 Asia/11

Kaupungin sisäisen lainan nostaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 71 Asia/12

HKL:n työterveyspalveluiden hankkiminen (pdf) (html)


§ 72 Asia/13

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 73 Asia/14

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.