Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
06 / 07.03.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 39 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 40 Asia/2

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen vuosikertomus 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Asia/4

Informaatio metroliikenteen toiminnanohjausjärjestelmästä (TOMERA) (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 43 Asia/5

Informaatio Kunnossapitoyksikön henkilöstöresursoinnista (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.