Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
05 / 21.02.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 27 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 28 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 29 Asia/3

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskeva hankinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/4

Ruoholahden metron sähkönsyöttöaseman rakentamista koskeva hankesuunnitelma (pdf) (html)


§ 31 Asia/5

Raitiotieurakiskojen profiilihiontatöiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 32 Asia/6

HKL:n metroasemien hissien ja liukuportaiden huoltoa koskeva palveluhankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 33 Asia/7

IT-laitteita ja niihin liittyviä palveluita koskeva hankinta (pdf) (html)


§ 34 Asia/8

HKL:n hallinnon tietoverkon valvonta- ja hallintapalveluiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/9

Henkilöstöravintolapalveluiden tilaaminen Vallilaan ja metrovarikolle (pdf) (html)

Liite 1


§ 36 Asia/10

HKL:n järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 37 Asia/11

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 38 Asia/12

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.