Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
01 / 17.01.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjan pitämiseen liittyvät menettelyt (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Liikenneliikelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Kaukolämmön hankinta länsimetron metroasemille ja muille kiinteistöille (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Kiva-Scada, järjestelmäpäivityksen hankinta (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Laajasalon raitiovaunuvarikkohanke (pdf) (html)

Liite 1


§ 8 Asia/8

M300-sarjan metrojunien ohjaamoergonomian kehittäminen, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 9 Asia/9

Länsimetron paloilmoitinjärjestelmän huoltopalveluiden tilaaminen (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Informaatio vuoden 2018 Kunta10-tutkimuksen tuloksista sekä työhyvinvointitoimenpiteiden seurannasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Liikenneliikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Asia/12

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.