Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
20 / 13.12.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 164 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 165 Asia/2

HKL:n vuoden 2019 tulosbudjetin hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 166 Asia/3

HKL:n kiinteistöjen kulunvalvontajärjestelmästä tehdyn sopimuksen lisä- ja muutostöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/4

Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 168 Asia/5

Töölön raitiovaunuvarikon julkisivujen uudistamista ja pihakorjauksia koskevan urakan tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 169 Asia/6

Silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita koskevan puitesopimuksen optiokauden käyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 170 Asia/7

Katujen suunnittelupalveluiden hankintaa koskevan puitesopimuksen optiokauden käyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/8

Raitiotieurakiskojen ja metroradan kiskojen hiontatyö (pdf) (html)

Liite 1


§ 172 Asia/9

Kuljetuspalvelujen tilaaminen Staran puitesopimusjärjestelyn perusteella (pdf) (html)

Liite 1


§ 173 Asia/10

Kahden käytetyn ratakuorma-auton lisätöiden hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 174 Asia/11

Autojen vuokraaminen Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staralta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 175 Asia/12

HKL:n metroasemien hissien- ja liukuportaiden huollon tilaaminen (pdf) (html)


§ 176 Asia/13

Rautatientorin, Elielin aukion sekä Vantaankosken radan radoilla ja Paloheinän tunnelin järjestyksenvalvontapalveluiden hankinta (pdf) (html)


§ 177 Asia/14

Microsoft EA -lisenssien tilaaminen hankintana (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 178 Asia/15

Raitio- ja metroliikenteen vastuuvakuutusten hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 179 Asia/16

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 180 Asia/17

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.