Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
19 / 21.11.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 159 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 160 Asia/2

Kaupunkipyöräkauden yhteenveto ja asiakaskyselyn tulokset (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 161 Asia/4

Raide-Jokerin tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 162 Asia/3

Digitalisaation hyödyntäminen HKL:ssä (pdf) (html)


§ 163 Asia/5

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.