Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
18 / 08.11.2018Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 149 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 150 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat kevätkaudella 2019 (pdf) (html)


§ 151 Asia/3

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 152 Asia/4

Basware Oyj:n ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ylläpitoa ja verkkolaskujen vastaanottoa koskeva palveluhankinta (pdf) (html)


§ 153 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Mika Raatikaisen ja 18 muun allekirjoittajan aloitteesta koskien kulttuuriratikan saamista Kontulaan (pdf) (html)


§ 154 Asia/6

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Björn Månssonin ja 15 muun allekirjoittajan aloitteesta koskien museoraitiovaunulinjan perustamista esimerkiksi Kauppatorin ja Linjojen välille (pdf) (html)


§ 155 Asia/7

Pohjois-Haagan liityntäpysäköintialueen perusparannusurakkaa koskeva hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 156 Asia/8

Hissien ja liukuportaiden kunnossapitopalvelua koskeva hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 157 Asia/9

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 158 Asia/10

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.