Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
17 / 25.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 144 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 145 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto valtuutettu Sivosen aloitteesta selvittää mahdollisuuksia sijoittaa pistorasioita kaupunkitilaan (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 146 Asia/3

Valmistautuminen automaattimetron toteuttamiseen (pdf) (html)


§ 147 Asia/4

Metroliikenteen katko asetinlaitteen käyttöönotossa (pdf) (html)


§ 148 Asia/5

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.