Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
15 / 13.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 129 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 130 Asia/2

HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 131 Asia/3

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitoksessa (pdf) (html)


§ 132 Asia/4

Kalasataman liityntäpysäköintialueen pysäköintimaksusta päättäminen ja liityntäpysäköintipaikkojen pysäköintimaksusta päättämisen toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 133 Asia/5

HKL:n kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 134 Asia/6

HKL:n kiinteistöjen KONE Hissit Oy:n toimittamien liukuovien huollon tilaaminen. (pdf) (html)


§ 135 Asia/7

Kaupungin sisäisen lainan nostaminen (pdf) (html)


§ 136 Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 137 Asia/9

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.