Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
12 / 14.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 98 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 99 Asia/2

Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.3.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/3

Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 101 Asia/4

Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/5

Kahden ratakuorma-auton hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 103 Asia/7

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 104 Asia/8

Raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankkimiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 105 Asia/9

Raitiovaunujen hankintasopimuksen muuttaminen / Esisarjan raitovaunujen palautus ja korvaaminen uusilla raitiovaunuilla (pdf) (html)


§ 106 Asia/10

Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Helsingin kaupungin taloushallintopalveluilta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 107 Asia/11

Hankinta, Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan tilaaminen, Liikennelaitos (pdf) (html)

Liite 1


§ 108 Asia/12

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 109 Asia/13

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 110 Asia/6

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.