Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
11 / 31.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 89 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 90 Asia/2

Operatiivisen tehokkuuden ja omaisuudenhallinnan konsultoinnin puitejärjestely (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 91 Asia/3

Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 92 Asia/4

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 93 Asia/5

Uusi lausunto kaupunginhallitukselle: Valtuutettu Pia Kopran aloite metroliikenteen häiriöistä ja kuljettajien työolosuhteista (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 94 Asia/6

Ratakuorma-auton hankinnan hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


§ 95 Asia/7

HKL:n hallinnoimien kiinteistöjen siivouspalveluiden tilaaminen optiokaudelle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 97 Asia/9

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.