Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
10 / 23.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 78 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 79 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen investointisuunnitelma 2019-2028 (pdf) (html)


§ 80 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto tarkastuslautakunnalle vuoden 2017 arviointikertomuksen osalta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 81 Asia/4

Raitioliikenteen tarjoutumisen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 82 Asia/5

Liityntäpysäköinnin kehittämissuunnitelma (pdf) (html)


§ 83 Asia/6

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä (pdf) (html)


§ 84 Asia/7

Helsingin kaupungin pyöräpalveluiden kehittäminen 2018-2019 (pdf) (html)


§ 85 Asia/8

Katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet (pdf) (html)

Liite 1


§ 86 Asia/9

Perehdytys infran kunnossapitotoimintoihin (pdf) (html)


§ 87 Asia/10

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 88 Asia/11

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.