Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
09 / 03.05.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 67 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 68 Asia/2

HKL:n talouden osavuosikatsaukset 1.1. - 31.3.2018 (pdf) (html)

Liite 1


§ 69 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan toimivallan siirtäminen henkilörekistereitä koskevissa asioissa (pdf) (html)


§ 70 Asia/4

Kalasataman liityntäpysäköintipaikkojen käyttöoikeuden siirtyminen HKL:lle (pdf) (html)


§ 71 Asia/5

Kaupunkipyöräkauden pidentäminen ja Citybike Finland Oy:n bonukset kaudella 2017 (pdf) (html)


§ 72 Asia/6

Metrovarikon aurinkovoimalan tilaaminen (pdf) (html)


§ 73 Asia/7

Helsingin kaupungin raitioliikennesäännön muuttaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 74 Asia/8

Liikennelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle Pia Kopran ym. aloitteesta koskien metroliikenteen häiriöitä ja metronkuljettajien työoloja (pdf) (html)

Liite 1


§ 75 Asia/9

Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristö asennettuna (pdf) (html)

Liite 1


§ 76 Asia/10

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)

Liite 1


§ 77 Asia/11

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.