Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
07 / 05.04.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 46 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 47 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 48 Asia/3

Virkamatka Liikenneliikelaitoksen johtokunta Saksa München ja Nürnbergiin 26.4.–27.4.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Johtokunnan Saksan matkan 26.-27.4.2018 ohjelma ja osallistujat


§ 49 Asia/4

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle Terhi Peltokorven ym. aloitteesta koskien Kimppakyytisovelluksen käyttöönottoa täydentämään joukkoliikennetarjontaa (pdf) (html)

Liite 1


§ 50 Asia/5

Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 51 Asia/9

Hernesaaren raitiotien yleissuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 52 Asia/6

HKL:n kiinteistöjen automaatiojärjestelmän ylläpidon ja suunnittelun tilaaminen puitejärjestelynä, kokonaissumman korotus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 53 Asia/7

HKL: Malmin bussiterminaalin muutostyöurakka / lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 54 Asia/8

Laajasalon hybridivarikon arkkitehtuurikilpailun päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 55 Asia/10

Matalalattianivelraitiovaunujen hankesuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 56 Asia/11

Metron ajonopastusjärjestelmän hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 57 Asia/12

Metrojunankuljettajien ajotavan seuranta-, raportointi- ja opastusjärjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 58 Asia/13

HKL:n hallinnoimien metroasemien ja metrojunien siivouspalvelujen sopimuksen muutosliitteen hyväksyminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 59 Asia/14

Rahoitusta koskevan sopimuksen tekeminen EIP:n kanssa (pdf) (html)


§ 60 Asia/15

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 61 Asia/16

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.