Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
06 / 08.03.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 37 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 38 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen toimintakertomus vuodelta 2017 (pdf) (html)

Liite 1


§ 39 Asia/3

Töölön raitovaunuvarikon raiteiden uusimista ja lattiarakenteiden kunnostamista koskevan urakan lisä- ja muutostöiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/4

Raitiotievarikkojen kehittämissuunnitelman hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/5

Liikennöintiyksikössä ja raitiovaunukaluston kunnossapidossa käytetyn Winbus -järjestelmän tuki- ja ylläpitosopimuksen tekeminen ja Winbus -järjestelmää koskevien lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 42 Asia/6

MLNRV2-jarruvaraosien hankinta (pdf) (html)


§ 43 Asia/7

Nostokoriauton hankinta (pdf) (html)


§ 44 Asia/8

lmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 45 Asia/9

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.