Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
02 / 24.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 16 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 17 Asia/5

Kaupunkipyöräpalvelun käyttömaksut vuonna 2018 (pdf) (html)


§ 18 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen infra- ja kalustoyksikön johtajan viran täyttäminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 19 Asia/3

Raitioliikenteen liikennöinnin tarjoutuminen HSL:lle (pdf) (html)


§ 20 Asia/4

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto sähkö- ja robottiautojen yleistymisen vaikutuksista Helsingissä kaupunkilaisille, yrityksille, infrastruktuurille ja kaupunkitilan käytölle (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.