Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
01 / 18.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/10

Raide-Jokerin varikoiden kehitysvaiheen suunnittelutehtävien tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 3 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan huonetilojen vuokralle ottamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 4 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen hallinnassa olevien maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamista ja muuta käyttöön luovuttamista koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 5 Asia/4

Liikenneliikelaitoksen sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 6 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle: LVM:n lausuntopyyntö luonnoksesta kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaksi (pdf) (html)


§ 7 Asia/6

Urheilulehdon ympäristön, Reijolankadun uuden raitioradan ja Nordenskiöldinkadun janan vaihdon rakentamisurakan lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 8 Asia/7

HKL:n vuoden 2018 investoitavien hissi- ja liukuporrasurakoiden urakoista päättäminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 9 Asia/8

Silta- ja taitorakenteiden suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita koskevan puitejärjestelyn optiokausi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 10 Asia/9

Kameravalvonta- ja äänentoistojärjestelmän laajennus ja ylläpito (pdf) (html)

Liite 1


§ 11 Asia/11

Töölön raitiovaunuvarikon halli 2:n raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen urakan tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 12 Asia/12

Töölön raitiovaunuvarikon vesikaton uudistamisen urakan tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1


§ 13 Asia/13

Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjaus (pdf) (html)

Liite 1


§ 14 Asia/14

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 15 Asia/15

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.