Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
24 / 12.12.2019Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

HKL:n vuoden 2020 tulosbudjetin hyväksyminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/3

Kaukolämpöjohtojen siirtotyöt Raide-Jokeri-projektin Espoon kaupungin alueella (pdf) (html)


Asia/4

M200-metrojunayksiköiden ohjaus- ja tietoliikennejärjestelmien hankinta (pdf) (html)


Asia/5

Hankinta, raitiotien ja metron sähkökonsultointi vuosina 2020 - 2024, puitejärjestely (pdf) (html)

Liite 1


Asia/6

M100-metrojunien peruskorjauksen hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Liite 1


Asia/7

Töölön raitiovaunuvarikon raiteiden uusimisen ja lattiarakenteiden kunnostamisen hankesuunnitelman korottaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Herttoniemen metroaseman kannen vesieristeen uusiminen, hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1


Asia/9

M100- ja M200-metrojunien peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/10

Hankesuunnitelma, väliaikainen bussiterminaali, Herttoniemen metroasema (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/11

Hankinta, raitiotieradan kielisovitukset, liikenneliikelaitos (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Ilmoitusasiat (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.

JAA