Liikenneliikelaitoksen johtokunta
15 / 13.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

HKL:n tarjoutuminen Raide-Jokerin ja kantakaupungin raitioliikenteen liikennöitsijäksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitoksessa (pdf) (html)


Asia/4

Kalasataman liityntäpysäköintialueen pysäköintimaksusta päättäminen ja liityntäpysäköintipaikkojen pysäköintimaksusta päättämisen toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


Asia/5

HKL:n kokonaisturvallisuuden tilannekuvajärjestelmän hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/6

HKL:n kiinteistöjen KONE Hissit Oy:n toimittamien liukuovien huollon tilaaminen. (pdf) (html)


Asia/7

Kaupungin sisäisen lainan nostaminen (pdf) (html)


Asia/8

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


Asia/9

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA