Liikenneliikelaitoksen johtokunta
12 / 14.06.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


Asia/2

Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 6.3.2018

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/3

Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/4

Atea Oy:n hankintaoikaisuvaatimus koskien Herttoniemen valvomon ja metrovarikon virtuaalipalvelinympäristön hankintapäätöstä (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/5

Kahden ratakuorma-auton hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


Asia/6

Liityntäpysäköinnin tavoitteet sekä hinnoittelun ja aikarajauksen periaatteet Helsingissä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/7

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/8

Raitiovaunujen hankintasopimuksen toimitusoption käyttäminen kymmenen (10) keskustaraitiovaunun hankkimiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/9

Raitiovaunujen hankintasopimuksen muuttaminen / Esisarjan raitovaunujen palautus ja korvaaminen uusilla raitiovaunuilla (pdf) (html)


Asia/10

Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Helsingin kaupungin taloushallintopalveluilta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


Asia/11

Hankinta, Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakan tilaaminen, Liikennelaitos (pdf) (html)

Liite 1


Asia/12

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


Asia/13

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. ( Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007 )

JAA