Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
22 / 28.10.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 163 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 164 Asia/2

HKL:n talouden osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2021 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 165 Asia/3

Kalasataman raitiotien hankesuunnitelma (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Toteutussuunitelma_15102021_LUONNOS


§ 166 Asia/4

Hastus-ohjelman ylläpidon tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 167 Asia/5

Sammalvuoren metrovarikon imurijärjestelmän urakoiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Perustelumuistio


§ 168 Asia/6

Helsingin yliopiston metroaseman opintoputken perusparannusta koskevan urakan lisätöiden tilaaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 169 Asia/7

Hakaniemen metroaseman pohjoisen sisäänkäynnin perusparannukseen liittyvien urakoiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 170 Asia/8

Kameravalvontajärjestelmän uudistamisen lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 171 Asia/9

UPS-laitteiston ylläpitopalveluiden ja akustojen vaihtotyön tilaaminen (pdf) (html)


§ 172 Asia/10

Sähköenergian ja hintasuojauspalvelun sekä salkunhoitopalvelun hankinta (pdf) (html)


§ 173 Asia/11

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 174 Asia/12

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.