Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
19 / 23.09.2021Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 140 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 141 Asia/2

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 142 Asia/4

Raitiovaunuvarikoiden kokonaiskehittämissuunnitelma (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1


§ 143 Asia/3

Raide-Jokeri -hankkeen etenemisen tilannekatsaus (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 144 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto Pentti Arajärven valtuustoaloitteesta joukkoliikenteen kehittämisestä maksuttomaksi (pdf) (html)


§ 145 Asia/6

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 146 Asia/7

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.