Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
13 / 16.08.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 111 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 112 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten osallistuminen Paikallisliikennepäiville 27. - 28.9.2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 113 Asia/3

HKL:n talouden osavuosikatsaukset 1.1. - 30.6.2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 114 Asia/4

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019 - 2021 (pdf) (html)

Liite 1


§ 115 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle talousarvioaloitteesta, joka koskee Myllypuron metrokorttelin kehittämisen suunnittelua (pdf) (html)


§ 116 Asia/6

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lausunto kaupunginhallitukselle HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2019-2021 (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 117 Asia/7

HKL:n kiinteistöissä tehtävät rakennusautomaatiojärjestelmän huolto- ja korjaustyöt (pdf) (html)


§ 118 Asia/8

Erottajan raitiovaunujen sähkönsyöttöaseman muutostyön suunnittelun ja rakentamisen hankesuunnitelma (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 119 Asia/9

Erottajan aukion maanalaisten tilojen rakennusurakka (pdf) (html)

Liite 1


§ 120 Asia/10

Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt (pdf) (html)


§ 121 Asia/11

Raide-Jokerin kehitysvaiheen optioon liittyvien hankkeiden suunnittelutehtävien tilaaminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 122 Asia/12

Informaatio turvallisuuspalvelujen hankinnasta vuosille 2019 - 2024 (pdf) (html)


§ 123 Asia/13

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 124 Asia/14

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.