Suoraan sisältöön

Liikenneliikelaitoksen johtokunta
01 / 13.06.2017



Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.



Sisältö:


§ 1 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 2 Asia/2

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä (pdf) (html)


§ 3 Asia/3

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano (pdf) (html)


§ 4 Asia/4

Liikennelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2017 (pdf) (html)


§ 5 Asia/5

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen (pdf) (html)


§ 6 Asia/6

Liikenneliikelaitoksen investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 7 Asia/7

Liikenneliikelaitoksen tarveselvitykseen perustuvan hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 8 Asia/8

Liikenneliikelaitoksen muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 9 Asia/9

Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitoksessa (pdf) (html)


§ 10 Asia/10

Liikenneliikelaitoksen palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevien sopimusten päättämistä koskevan toimivallan siirtäminen (pdf) (html)


§ 11 Asia/11

Liityntäpysäköintiterminaalihallinnan keskittäminen / Helsingin liityntäpysäköinnin ja eräiden terminaalialueiden siirto HKL:lle (pdf) (html)


§ 12 Asia/12

Mechelininkatu välillä Caloniuksenkatu - Hietaniemenkatu / raitiotien rakennuttamisen ja rakentamisen hankinta (pdf) (html)


§ 13 Asia/13

Välimerenkatu välillä Jätkänsaarenlaituri – Länsisatamankatu / raitiotieradan rakennuttamisen ja rakentamisen hankinta (pdf) (html)


§ 14 Asia/14

Variotram-raitovaunujen LIJ2014 -järjestelmän laitteiden asennustöiden hankinta (pdf) (html)


§ 15 Asia/16

Kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelujen hankinta kaudelle 1.7.2017 – 30.6.2018 (pdf) (html)


§ 16 Asia/17

HKL:n kiinteistöihin, omistamiin pysäkkikalusteisiin ja raitiovaunuihin tehtyjen töhryjen poistopalvelun hankinta (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/15

Raide-Jokerin-projektin tilannekatsaus (pdf) (html)


§ 18 Asia/18

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat (pdf) (html)


§ 19 Asia/19

Liikenneliikelaitoksella tehtyjen päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 20 Asia/20

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano (pdf) (html)





Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.