Suoraan sisältöön

Raivausauto HE 125

Merkki ja malli:
Mercedes-Benz Unimog U4000

Valmistajat:
Daimler AG (alusta)
Kulkeva Oy (kalustokori ja varustelu)

Valmistettu:
12/2007

HKL:n raitioliikenneyksiköllä on ollut 1960-luvulta lähtien oma raivausauto. Helsingissä on tehokas pelastuslaitos, mutta oma pelastusauto on välttämätön, jotta raitiovaunujen kulku pystytään turvaamaan häiriöille herkässä kaupunkiliikenteessä. Raivausauto takaa myös raitiovaunujen vahinkotilanteiden selvittämisessä tarvittavan teknisen erityisosaamisen.

Raivausautosta käytetään nimitystä ”125” pelastuslaitoksen sille antaman operatiivisen tunnuksen HE125 mukaan. Raivausauto lähetetään paikalle, kun raitioliikenteessä on vakavaksi luokiteltava häiriö. Näitä ovat mm. vaunun nouseminen pois kiskoilta, ajolankojen vaurioituminen, vaunun vikaantuminen liikuntakyvyttömäksi, väärin pysäköity auto, joka estää raitiovaunujen kulun tai onnettomuus, jossa raitiovaunu on osallisena. Lisäksi suoritetaan pelastuslaitoksen määräämät virka-aputehtävät, kuten ajojohtimien maadoittaminen.


 

Pituus 6,7 m
Korkeus 3,15 m
Kääntösäde 14,3 m
Moottori nelisylinterinen 4,3 ltr. diesel
-kW 160 kW
Max vääntövoima 810Nm
Paino 8,2 t
Vaihteisto automaatti-, 8+8 vaihdetta eteen, 6 taakse
Huippunopeus 90 km/h
Vinssi 7000kg, hydraulitoiminen Sepson H70W, 40m vaijerilla
Vedessäkulkusyvyys 0,8m
Kiinteä generaattori 6,5kW
Hälytyslaitteet Sarco ja Whelen
Valomasto Night Scan
Pelastustyökalut mm. Holmatro ja Weber

 

Raivausauto on minuutin lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Miehistö käsittää 15 kolmivuorotyötä tekevää vaununkorjaajaa, joista kolme on vuorollaan työvuorossa.

Liikenneonnettomuuksissa miehistö antaa hätäensiapua loukkaantuneille kunnes pelastuslaitos saapuu paikalle ja ottaa tilanteen johtoonsa. Kun loukkaantuneet on saatu pelastuslaitoksen hoitoon, miehistö antaa teknistä apua pelastuslaitoksen palomiehille kolarin raivaamisessa.

Helsingin pelastuslaitoksen lääkintäyksikkö kouluttaa miehistön säännöllisesti erityisesti liikenneonnettomuuksien varalle. Autossa on hätäensiavun kannalta kattavat ensiapuvälineet. Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskoulu kouluttaa koko miehistölle raivauskalusto-, alkusammutus ja radioliikennetaitoja.

Liikenneonnettomuuspaikoilla toimimisen ja virka-aputehtävien vuoksi auto on varustettu hälytyslaitteilla ja maalattu pelastusajoneuvostandardin mukaisesti.

Pelastusautolta vaaditaan paljon erilaisia ominaisuuksia. Kaupungissa tehdään jatkuvasti katu- ja kiskotöitä, joten sen on sovelluttava ”urbaaniin maastoajoon”. Myös korotetut raitiovaunupysäkit vaativat autolta suurta maavaraa.

Pelastusauton työvälineitä:

ajolankojen (600V) maadoituslaitteet
raitiovaunutunkit
ensiapuvälineet
käsisammuttimet
paineilmalla toimivat nostotyynyt
siirtorullat ja alumiinilevyt, joiden päällä raitiovaunu voidaan siirtää sivusuunnassa kiskoille
hydraulitoiminen vinssi (7 000 kg) 40 metrin vaijerilla vaunun siirtämiseksi kiskoille
sähköä johtamattomat tikkaat raitiovaunun katolle ja ajolankoihin pääsemiseksi
polttoleikkausvälineet
nostoliinat, -vaijerit ja -ketjut
hydraulitoimiset pelastuspihdit ja leikkurit
vetotanko raitiovaunun hinaamiseksi
imeytysaineet öljyvuotoja varten
valaisukalusto katuvalaistuksen sähkökatkoksia varten

Kuvia raivausautosta

 

JAA