Hoppa till innehållet
Kontakt information

Hissprojekt

Norra Esplanaden 15-17 B
00170 Helsingfors
PB 20, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 36122
Visa på kartan

Kundtjänst för markanvändning och byggande

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
Visa på kartan

Bostadstjänster

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58231, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1691
Visa på kartan

Respons och kontaktuppgifter

Helsingfors stads hissprojekt erbjuder avgiftsfri rådgivning för bostadsaktiebolagens ägare, delägare, boende, disponenter och styrelsemedlemmar i frågor som gäller planering och installation av hissar i efterhand.

Ge respons om ett hissprojekt
Ge respons på en responsblankett

Hissombudsman och ytterligare hjälp

Bjud Helsingfors stads hissombudsman att bekanta sig med ert husbolag. Med hissombudsmannen kan ni tillsammans kartlägga olika alternativ att bygga hiss och individuella lösningsalternativ och beräkna kostnaderna för de olika alternativen. Hissombudsmannen har mångsidiga erfarenheter av efterinstallation av hissar i projekt som tidigare genomförts eller som är under planering i Helsingfors.

Hissombudsman Simo Merilä
Telefon: (09) 310 36122
Fax: (09) 310 36272
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi

Bygglovsfrågor, Helsingfors stads byggnadstillsynsverk
Arkitekt Hannu Havas
Telefon: (09) 310 26348
E-post:  fornamn.efternamn@hel.fi

Understöd, Helsingfors stads fastighetskontor
Byggrådgivare Jouni Grön
Telefon: (09) 310 34172
E-post: fornamn.efternamn@hel.fi 

Understöd, Statens finansierings- och utvecklingscentral för boendet Ara
Ledande överinspektör Hanna Koskela
Telefon: 029 525 0818
E-post: fornamn.efternamn@ara.fi  

Allmän rådgivning, Stadskansliet
Ekonomi- och planeringsavdelningen
PB 20 (Norra esplanaden 15–17 B)
00099 Helsingfors stad

Sök verksamhetsställen

Stadens verksamhetsställen i alfabetisk ordning 
Du kan söka på verksamhetsställets eller tjänstens namn eller adress. På sidorna anges kontaktuppgifter, information om tillgängligheten, länkar till servicekartan och kollektivtrafikförbindelser till verksamhetsstället.

Helsingfors och hela huvudstadsregionens verksamhetsställen på kartan

Telefonnummer

Stadskansliets telefonväxel betjänar på numret 09 310 1641 vardagar kl. 8.00–16.00.

Den allmänna rådgivningen betjänar på numret 09 310 11 111 vardagar kl. 9.00–15.00.

På tjänsten Numerot.hel.fi finns telefonnumren till de viktigaste telefonväxlarna och enheterna hos Helsingfors stad. Tjänsten tillhandahåller även telefonnummer till anställda hos Helsingfors stad i den omfattning som förvaltningarna bestämt. Uppgifter kan sökas på personnamn, organisationsnamn, uppgift eller yrke eller telefonnummer.

Skicka e-post

De anställdas e-postadresser följer modellen fornamn.efternamn@hel.fi. Kontaktuppgifter är tillgängliga i tjänsten Numerot.hel.fi.26.04.2019 15:20