Hoppa till innehållet

Hissalternativ

Utgångspunkterna för val av rätt hisstyp är trapphusets läge och utformning. En minihiss eller en smalhiss som trots sitt namn rymmer 4–5 personer passar bäst för trappuppgångar. En praktisk skillnad är att en normal ambulansbår ryms i en smalhiss. Hissens utformning kan anpassas efter utrymmet.

I gamla byggnader installeras det i regel hydrauliska hissar som tillåter att hissens maskinrum byggs i trapphuset eller i dess närhet på ca 10 meters avstånd från hisschaktet. Med tanke på installationer i efterhand har det kommit maskinrumslösa rep- och linhissar ut på marknaden som kan installeras inne i byggnader. I dessa hisstyper ligger hissmaskineriet i hisschaktet. Ofta är det möjligt att bygga en vanlig personhiss utanför huset.20.03.2018 13:39