Hissprojekt betjänar bostadsaktiebolag

Stads hissprojektgrupp ger råd till boende, bostadsaktiebolagens ägare, disponenter och styrelsemedlemmar i frågor som gäller planering och byggande av hissar.

I så gott som alla bostadshus går det att bygga en hiss. Det är viktigt att satsa på professionell planering och att förbereda projektet med omsorg.

Bjud stads hissombudsman har mångsidiga erfarenheter av hissar i projekt som tidigare genomförts eller som är under planering i Helsingfors.

Se hissombudsmans kontaktuppgifter.

Läs mera om hissar i flervåningshusen i Helsingfors

Hissunderstöd

Till installation av hissar i höghus kan man ansöka understöd från ARA. Objektet för understödet är en ny hiss.

Anvisningar för ojävighet

Tillgänglig byggnad bostadsplanering, pdf 620 kb

Hissalternativ

Bläddra olika hissalternativ och se hissombudsmans kontaktuppgifter. Hans service är gratis. Webbsida är endast på finska.