Kohti esteettomyytta

Kiinteistölehti: Kohti esteettömyyttä

Tämän vuoden alusta on tullut voimaan uusi korjausavustuslaki. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korjausavustusta jälkiasennushissien rakentamiseen. Kyseinen hissiavustus on jo vanha tuttu, mutta uuden lain myötä korjausavustusten myöntäminen siirrettiin kunnilta ARAan. Avustuksen määrä on 1.1.2017 alkaen enintään 45 % hyväksytyistä kustannuksista ja sitä myönnetään hissin rakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Lue lisää

Kaisa Terkki
Lakimies, varatuomari
Suomen Kiinteistöliitto ry