Hissiturvallisuuslaki voimaan

Hissiturvallisuuslaki (1134/2016) voimaan

Sähköturvallisuutta koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä hissejä koskeva sääntely on erotettu omaksi erillislaiksi. Hissiturvallisuuslaki astui voimaan 1.1.2017. Lue lisää