Suoraan sisältöön

Kustannusten jako taloyhtiössä

Asunto-osakeyhtiölaki uudistui ja astuu voimaan 1.7.2010. Siinä määritellään uuden jälkiasennushissin kustannusten jako seuraavasti.

Lain sanamuoto

Yhtiökokous päättää 26 §:ssä tarkoitetulla enemmistöllä hissin jälkiasennuksesta aiheutuvien kustannusten jakamisesta siten, että kustannusten jakoperusteena on yhtiövastikeperuste kerrottuna osakehuoneiston kerroksella, joka määräytyy porrashuoneen sisäänkäynnin perusteella. Osakehuoneiston kerros on huoneiston sisäänkäyntiä lähinnä oleva hissin saapumistason kerros. Porrashuoneen sisäänkäynnin kerros on pääsisäänkäyntiä lähinnä oleva hissin lähtötason kerros. Osakehuoneiston kerros määritellään puolen kerroksen tarkkuudella. Jos osakehuoneiston kerros on samalla etäisyydellä hissin eri saapumistasoista, osakehuoneiston kerroksena pidetään ylempänä olevaa saapumistasoa.

Yhtiökokous päättää 26 §:ssä tarkoitetulla enemmistöllä hissin jälkiasennuksesta vain osaan porrashuoneista. Tällaiseen päätökseen vaaditaan lisäksi enemmistö niiden osakkeenomistajien annetuista äänistä, joiden osakehuoneistoihin uudistus liittyy. Kulut jaetaan tällöin 3 momentissa tarkoitetulla tavalla näiden osakkeenomistajien kesken. Sama koskee hissin asentamista kerrostalon porrashuoneeseen yhtiössä, jossa on myös sellaisia rivitaloja tai muita rakennuksia, joissa on osakehuoneistoja.

Yhtiökokous päättää 26 §:ssä tarkoitetulla enemmistöllä siitä, että tiettyihin osakehuoneistoihin kohdistuvaa vain näille huoneistoille etua tuottavaa uudistusta varten ei peritä vastiketta muilta osakkeenomistajilta. Lisäksi päätökseen vaaditaan enemmistö niiden osakkeenomistajien annetuista äänistä, joiden osakehuoneistoihin uudistus liittyy.

Uudesta laista poikkeaminen vaatii täydellisen yksimielisyyden

Vanhan asunto-osakeyhtiölain puitteissa hissin rakentamisen kustannukset jaettiin samalla tavalla kuin yhtiöjärjestyksessä on määrätty yhtiövastikkeen maksamisesta eli asuntojen neliömetrimäärien (tai jyvitetyn osakeluvun) mukaan. Osakkeenomistajat voivat sopia tästä uudesta laista poikkeavan tavan jyvittää esimerkiksi vanhan lain mukaan mutta tämä vaatii kuitenkin kaikkien, myös yhtiökokouksesta poissaolevien osakkeenomistajien suostumuksen, jos heidän maksurasituksensa tulisi olemaan enemmän kuin uuden lain mukaan.14.09.2017 16:24