Suoraan sisältöön

Hissiavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion avustusta hissien rakentamiseen. Avustusta myönnetään enintään 45 prosenttia ARA:n hyväksymistä kokonaiskustannuksista. Helsingin kaupunki myöntää lisäksi avustusta 10 prosenttia, joten yhteensä avustusta voi saada enintään 55 prosenttia.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat itse hissi ja sen aiheuttamien muutostöiden kustannukset, esimerkiksi korvaavien kulkureittien rakentaminen. Hissihankkeen yhteydessä on siis mahdollista rakentaa mm. esteetön sisäänkäynti.

Valtion hissiavustusta haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA) ja Helsingin kaupungin hissiavustusta kiinteistöviraston asuntoasiainosastolta (kaupungin hissiavustuksen saaminen edellyttää, että ARA on hyväksynyt hissihankkeen suunnitelmat, kustannukset ja tehnyt avustuspäätöksen).

Avustusten hakeminen:

  • Hakija esittää ARA:lle kustannusarvion, joka on laskettu alustavien hissi- ja urakkatarjouspyyntöjen pohjalta.
  • ARA varaa kustannusarvion perustella määrärahan ehdollisella avustusvarauksella.
  • Lopullinen avustuspäätös tehdään toimitus- ja urakkasopimusten perusteella.


Avustuksia voi hakea ympäri vuoden Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta ja Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelusta.08.05.2020 09:41