Suoraan sisältöön

Hankkeen kilpailuttaminen

Asunto-osakeyhtiö on velvoitettu noudattamaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007,2 § 1 momentin 5 kohdan) mukaan hankintalakia ja ilmoittamaan tarjouspyynnön HILMA:ssa (HILMA, julkiset hankinnat), jos asunto-osakeyhtiö on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö. Asunto-osakeyhtiö on hankintalain tarkoittama yksikkö, jos se saa kohteeseen yli 50 % julkista tukea ja jos hankkeen arvonlisäveroton hinta on vähintään 150 000 euroa.

Jos asunto-osakeyhtiö aloittaa hissien hankinnan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) päätöksen jälkeen (esim. pyytämällä tarjouksia hissitoimittajilta), mutta ennen kuin se saa kaupungin avustuspäätöksen, asunto-osakeyhtiöstä ei tule hankintalain tarkoittama hankintayksikköä ja asunto-osakeyhtiön ei tarvitse noudattaa kilpailutuksessaan hankintalakia ja asunto-osakeyhtiön ei tarvitse ilmoittaa tarjouspyyntöä HILMA:ssa. Tässä tapauksessa ratkaisevaa on se aloitetaanko hankinta silloin, kun päätökset yli 50 %:n julkisesta tuesta on jo annettu.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARAn) vaatimuksena on kohtuulliset kustannukset, joten jälkiasennushissien rakentaminen tulee kilpailuttaa todistettavasti mahdollisimman hyvin. Urakkatarjouksia pyydettäessä tulee varmistaa, että laaditut suunnitelmat ovat riittävän yksityiskohtaiset tarjousten vertailukelpoisuuden varmistamiseksi.

Asunto-osakeyhtiön hallituksen kannattaa kilpailuttaa rahoituksen saamiseksi myös rahoituslaitoksia. Mahdollinen hankkeen ennakkorahastointi vähentää lainan tarvetta.30.05.2016 10:48