Suoraan sisältöön

Hissihanke käyntiin

Asunto-osakeyhtiön asukkaat tai osakkaat voivat tehdä aloitteen hissihankkeen selvittämisen käynnistämisestä asunto-osakeyhtiössä. Hankkeen onnistuminen edellyttää asukkaiden yhteisymmärrystä, joten isommissa yhtiöissä tarkemmat asukaskyselyt saattavat olla tarpeen.

Hissihankkeen etenemispolku

Asukas / osakas

 • tekee aloitteen hissin rakentamisesta asunto-osakeyhtiön hallitukselle

Hallitus

 • käsittelee asukkaan / osakkaan ehdotuksen
 • valmistelee yhtiökokoukselle ehdotuksen siitä, että hissin rakentamisen mahdollisuudet ja kustannukset selvitetään.

Yhtiökokouksessa (1)

 • päätetään selvittää rakentamisen mahdollisuudet ja kustannukset
 • perustetaan hissityöryhmä, johon kutsutaan jäseniksi mm. isännöitsijä, hallituksen puheenjohtaja ja edustaja joka porrashuoneesta.

Hallitus

 • palkkaa suunnittelijan tekemään toteutussuunnitelmat
 • pyytää hissi- ja rakennusurakoitsijoilta yhdessä tai erikseen ennakkotarjoukset toteutussuunnitelmien perusteella
 • tekee rahoitusselvityksen ja valmistelee hankkeen rahoituksen sekä tekee osakaskohtaisen (hissiasiamies auttaa) kustannusjakoselvityksen
 • tiedottaa hissihankkeesta esim. hissi-info tiedotustilaisuudella ennen varsinaista yhtiökokousta
 • hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) avustusvarauksen hissin rakentamista varten (hissiavustuksen haku on kaksivaiheinen; ensimmäisessä vaiheessa haetaan avustusvaraus, toisessa vaiheessa lopullisen rakentamispäätöksen jälkeen haetaan avustuspäätös).

Yhtiökokouksessa (2)

 • päätetään tehtyjen suunnitelmien, kustannusarvioiden ja rahoitusvaihtoehtojen perusteella hissin rakentamisesta.

Hallitus

 • valitsee projektille vastuuhenkilön ja valvojan
 • tarkentaa toteutussuunnitelman
 • järjestää urakkakilpailut hissistä, hissikuilusta ja rakennusteknisistä töistä, joko erikseen pilkottuina - tai kokonaisurakkana
 • järjestää rahoituksen, johon hakee korjausavustusta ja korkotukilainaa
 • hakee rakennusluvan
 • valitsee hissivalmistajan ja rakennusurakoitsijan
 • hakee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) avustuspäätöksen hissin rakentamista varten (hissiavustuksen haku on kaksivaiheinen; ensimmäisessä vaiheessa haetaan avustusvaraus, toisessa vaiheessa lopullisen rakentamispäätöksen jälkeen haetaan avustuspäätös)
 • hakee Helsingin kaupungin hissiavustusta kiinteistöviraston asuntoasiainosastolta (kaupungin hissiavustuksen saaminen edellyttää, että ARA on hyväksynyt hissihankkeen suunnitelmat, kustannukset ja tehnyt avustuspäätöksen).
 • tiedottaa riittävästi hankkeen etenemisestä
 • käynnistää rakentamisen.

Asukas / osakas

 • ajaa tyytyväisenä hissillä.  


20.03.2018 13:35