Kirpputoripaikan käyttöehdot

1. Ennakkoon maksetulle/vuokratulle kirpputoripaikalle saa mennä arkisin aikaisintaan klo 7.00, lauantaisin klo 7.00 ja sunnuntaina klo 9.00. Uusien paikkojen vuokraus alkaa Hietalahden hallissa arkisin klo 8.00. Lauantaisin ja sunnuntaisin torivalvoja vuokraa vain vapaat ko. päivän paikat. Myyntipaikkaa ostettaessa on todistettava henkilöllisyys.

2. Torilta on poistuttava päivittäin viimeistään puolen tunnin kuluttua myyntiajan päättymisestä.

3. Paikka on henkilökohtainen. Kirpputoripaikka myönnetään 16 vuotta täyttäneelle henkilölle ja varaus edellyttää suomalaisen henkilötunnuksen.

4. Myyjän on pystyttävä myyntipäivänä todistamaan henkilöllisyytensä sekä esittämään kuitti maksetusta paikasta torivalvojan näin vaatiessa.

5. Kirpputoripaikat on tarkoitettu ainoastaan käytetyn tavaran myyntitoimintaan. Kauppiailla ei ole lupa ostaa tuotteita asiakkailta eikä myöskään ole sallittua ostaa toiselta Hietalahden kirpputorikauppiaalta sellaisessa tarkoituksessa, että ostetut tuotteet asetetaan myyntiin Hietalahden kirpputorilla samalla myyntiviikolla. Uusia tuotteita, kukkia, elintarvikkeita tai eläimiä ei kirpputorilla saa myydä. Jalometallituotteita saa pitää kaupan ainoastaan laissa jalometallituotteista (nro 1029/1.12.2000 ja säädös nro 1148/2000) mainituin ehdoin.

6. Pornografisten tuotteiden myynti kirpputorilla on ehdottomasti kielletty.

7. Kaikkien myytävien tuotteiden tulee olla luvansaajan tai hänen talouteensa kuuluvien omassa käytössä olleita tavaroita.

8. Torivalvojilla on oikeus vaatia poistettavaksi tuotteet, jotka eivät täytä em. ehtoja. Kyseiset tuotteet tulee välittömästi poistaa myyntipaikalta. Helsingin Tukkutorin edustaja voi poikkeustapauksissa myöntää luvan myös uusien tavaroiden myyntiin. Lupa myönnetään ainoastaan järjestöille, yhdistyksille yms. myymättä jääneiden kampanja-artikkeleiden myyntiä varten.

9. Luvansaajan tulee olla myyntiluvassa mainitussa toriruudussa. Myytävien tuotteiden pöytineen, aputankoineen sekä muine myynnissä käytettävine laitteineen tulee mahtua toriruutuun.

10. Torialueella ei saa pysäköidä autoja muuten kuin kuorman purkamisen ja lastaamisen ajaksi.

11. Vuokrattua paikkaa ei ole mahdollista vaihtaa, peruuttaa eikä siirtää kolmannelle henkilölle.

12. Luvansaajan on toriajan päätyttyä palautettava myyntipöytä pöytähäkkiin.

13. Luvansaajan tulee noudattaa niitä ohjeita ja määräyksiä, joita viranomaiset tai Helsingin kaupungin edustaja antaa. Näillä on oikeus myös poistaa kirpputorilta myyjä, joka ei noudata annettuja ohjeita tai määräyksiä taikka muutoin osoittautuu sopimattomaksi harjoittamaan myyntitoimintaa kirpputorilla. Mikäli luvansaaja ei noudata em. ohjeita ja määräyksiä, Helsingin Tukkutorilla on oikeus olla vuokraamatta kirpputoripaikkaa tällaiselle henkilölle.

14. Kirpputoritoiminnan perustarkoitus on tavaran kierrättäminen, jonka johdosta myymättä jääneitä kirpputoritavaroita ei saa jättää torialueelle eikä kaupungin roska-astioihin, vaan myyjän on kuljetettava myymättä jääneet tavarat pois.

Lisätietoja saa Helsingin Tukkutorin asiakaspalvelun numerosta (09) 310 23565.

Huom! Ammattimainen käytetyn tavaran myynti on elinkeinotoimintaa, jolloin luovutusvoitto on verollista. Kauppiaat ovat itse velvollisia selvittämään, onko heidän toimintansa elinkeinon harjoittamista vai ei. Helsingin Tukkutori antaa pyydettäessä veroviranomaisille kirpputorimyyntiä harjoittavien tiedot.JAA
16.02.2018 09:22