Suoraan sisältöön

Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä, yhtä aikaa kaikissa Suomen lukioissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttamalla korkeintaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

Ylioppilaskokeet perustuvat kunkin oppiaineen pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää tutkintoon kuuluvan oppiaineen pakollisten kurssien suorittamista.

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta ja lisäksi kokelas voi valita ylimääräisiä kokeita. Kaikille pakollinen on vain äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, yhden vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Lisäksi kokelas voi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Reaalikoe koostuu yksittäisistä reaaliaineista. Kokelas voi suorittaa yhden tai halutessaan useampia reaalikokeita. Kussakin seuraavista aineista järjestetään oma kokeensa: evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, psykologia, filosofia, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantiede ja terveystieto. Helsingin luonnontiedelukiossa eniten kirjoitetut reaaliaineet ovat fysiikka, kemia ja biologia. Tämä valmistaa kokelaita esim. lääketieteellisiin opintoihin.
12.08.2020 09:05