Suoraan sisältöön

Opiskelu

Helsingin luonnontiedelukiossa on laaja kurssitarjonta. Opiskelija voi painottaa opinnoissa luonnontieteiden lisäksi matematiikkaa, humanistis-yhteiskunnallisia aineita tai kieliä. Valinnaisia taideaineiden kursseja on paljon.

Lukion luonnontiedekurssit ovat tarjolla myös yleislinjalla opiskeleville.

Luonnontiedelukiossa on käytössä neliperiodijärjestelmä eli lukuvuosi jakaantuu neljään jaksoon. Jokainen periodi päättyy kahdeksan päivän mittaiseen arviointiviikkoon ja kahteen palautepäivään.

Lukuvuoden 2022 – 23 periodit

1. periodi to 11.8.2022 – ke 12.10.2022

2. periodi to 13.10.2022 – to 22.12.2022

3. periodi ma 9.1.2023 – ke 22.3.2023

4. periodi to 23.3.2023 – la 3.6.2023

Opiskelija näkee omat lukujärjestyksensä ja arvosanansa Wilma-järjestelmästä, johon myös alle 18-vuotiaan huoltaja saa käyttäjätunnuksen.

Lukion päiväaikataulu

Luonnontiedelukiossa koulupäivä alkaa klo 9.00 ja päättyy viimeistään klo 16.15. Wilman lukujärjestyksestä näkyvät myös muutokset koulupäivän aikataulussa, esimerkiksi ryhmänohjaukset.

Lukio-opintojen rakenne

Lukion oppimäärä on mitoitettu kolmessa vuodessa suoritettavaksi. Opintoja voi perustellusta syystä pidentää neljään ja rehtorin erityisluvalla viiteen vuoteen.

Lukuvuonna 2022–2023 lukiossa opiskellaan kahden erilaisen opetussuunnitelman mukaan. 19- ja 20-ryhmien opetussuunnitelma on LOPS2016. 21-ryhmien ja 22-ryhmien opiskelijat opiskelevat LOPS2021:n mukaan.

19- ja 20-ryhmät (LOPS2016)

Lukion oppiaineet on jaettu 38 tunnin (22,8 * 75 min) kursseiksi. Lukio-opintojen laajuus on vähintään 75 kurssia. Opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

Pakolliset kurssit
• valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia kursseja
• 47 kurssia, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
• 51 kurssia, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Syventävät kurssit
• valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia kursseja
• opiskeltava vähintään 10 kurssia

Soveltavat kurssit
• monipuolistavat ja syventävät oppiaineiden kurssitarjontaa
• opiskelijalle valinnaisia kursseja

21- ja 22-ryhmät (LOPS2021)

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Opinnot koostuvat valtakunnallisista pakollisista ja valinnaisista opinnoista ja paikallisista valinnaisista. Opinnot tarjotaan opintojaksoina, jotka ovat yleensä laajuudeltaan 1–3 opintopistettä.

Valtakunnalliset pakolliset opinnot
• valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, kaikille pakollisia opintoja
• 94 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee lyhyttä matematiikkaa
• 102 opintopistettä, jos opiskelija opiskelee pitkää matematiikkaa

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot
• valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia, opiskelijalle valinnaisia opintoja
• opiskeltava vähintään 20 opintopistettä

Paikalliset valinnaiset opinnot
• monipuolistavat ja syventävät oppiaineiden opintotarjontaa
• opiskelijalle valinnaisia
22.08.2022 13:01