Suoraan sisältöön

Kemia

Kemian opiskelussa kokeellisella työskentelyllä on keskeinen merkitys kaikilla kursseilla. Myös kemian mallinnus- ja piirto-ohjelmia käytetään aineen rakennetta ja reaktioita tutkittaessa.

Kemiaa voi opiskella pakollisen kurssin lisäksi kymmenen kurssia. Koulumme omilla kemian kursseilla päästään syventymään laboratoriotyöskentelyyn, opiskelemaan biomolekyylien kemiaa, perehtymään molekyyligastronomiaan ja arkipäivän kemiaan, harjoittelemaan pääsykoetehtäviä sekä syventämään aiemmilla kursseilla opittua. Näillä kursseilla käydään työskentelemässä myös koulun ulkopuolella yliopiston ja ammattiopiston laboratorioissa sekä vieraillaan tutustumassa jatko-opintomahdollisuuksiin ja alan yrityksiin.

Vuonna 2014 kemian opiskelijat ovat vierailleet mm. Helsingin yliopiston kemian laitoksella,  farmasian laitoksella, biokemian tutkimuslaboratorioissa, Tekniikan museossa, Aalto-yliopistossa, Stadin ammatiopistolla ja Fazerilla.05.10.2015 13:26