Suoraan sisältöön

Biologia ja maantiede

Lukuvuonna 2018-2019 biologiassa ja maantieteessä suunnittelu- ja kehittämistyön painopistealueina ovat uusi opetussuunnitelma sekä digitalisaatio opettamisessa, oppimisessa sekä arvioinnissa. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti hyödynnetään kursseille sopivia erilaisia opiskelu- ja arviointitapoja sekä oppimisympäristöjä. Opetuksessa kannustetaan opiskelijoita aktiiviseen ongelmanratkaisuun ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Ryhmissä oppiminen ja tutkimuksellisuus ovat keskeisiä työtapoja. Tavoitteena ovat entistä paremmat oppimistulokset ja kiinnostuksen herättäminen alan jatko-opintoihin.

Sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan heti ensimmäisistä kursseista lähtien. Opetuksessa käytetään sähköisten kokeiden tekemiseen tarvittavia taitoja ja ohjelmia, jotta menetelmät ja välineet ovat opiskelijoille tuttuja ylioppilaskirjoituksissa.

Biologian ja maantieteen kursseilta tehdään vierailuja Helsingin kaupungin eri toimielimiin, Helsingin yliopiston eri luonnontiedeaineita opettaville laitoksille, museoihin sekä muihin oppimiselle lisäarvoa tarjoaviin kohteisiin.

Maantiede ja biologia oppiaineina osallistuvat arktisten alueiden ilmiökurssin toteuttamiseen. Kurssilla mm. vieraillaan Rovaniemen Arktisessa keskuksessa ja tehdään yhteistyötä Ivalon lukion kanssa. 

Maantiede ja biologia vastaa myös koulun kestävän kehityksen ohjelmasta, Vihreästä lipusta, jonka tämän vuoden teema on yhteinen maapallo.

Yhdessä fysiikan ja kemian kanssa toteutetaan lääketieteellisen tiedekunnan pääsykokeisiin valmistava kurssi.

LuMa-viikolla biologian ja maantieteen opiskelua tuodaan näkyviin koulun käytäville erilaisilla työpisteillä. Aikaisempien vuosien tapaan kutsutaan Käpylän peruskoulusta alakoululaisia tutkimaan ja hämmästymään lukion opiskelijoiden ohjauksessa.26.02.2019 09:53