Suoraan sisältöön

Luonnontiedelinja

Runsaasti valinnanvaraa opinnoissa

Luonnontiedelinjalla opiskelija painottaa opiskelussaan luonnontiedeaineita valitsemalla vähintään 12 kurssia biologiaa, fysiikkaa, kemiaa tai maantiedettä pakollisten kurssien lisäksi. Tällöin opiskelija voi halutessaan jättää opinto-ohjelmastaan pois kahdeksan muiden aineiden pakollista kurssia. Kustakin oppiaineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista kursseista. "12/8/½-sääntö"

Laajan koulukohtaisen kurssivalikoiman ansiosta opinnoissa voi keskittyä omien tavoitteiden ja kiinnostuksen mukaisesti yhteen tai useampaan luonnontiedeaineeseen. Valittavana on yli 40 luonnontiedeaineiden kurssia.

Luonnontiedeaineita opiskelemalla opiskelija saa vankan pohjan jatko-opintoihin mm. lääketieteen, biotieteiden, kemian, fysiikan, matematiikan, tekniikan, ja farmasian aloilla.

Monipuolista opiskelua

Luonnontieteiden opiskelussa korostuu luonnonilmiöiden havainnointi ja tutkiminen sekä niiden mallintaminen ja selittäminen opittua tietoa soveltamalla. Yhdessä toisten samanhenkisten opiskelijoiden kanssa työskentely ja monipuoliset työtavat innostavat oppimaan.

Osa kursseista on poikkitieteellisiä, eli niin sanottuja ilmiökursseja. Ne yhdistävät useampaa luonnontiedettä, joilla perehdytään tarkasteltavaan ilmiöön monesta eri näkökulmasta. Yhteydet Helsingin yliopistoon, Aalto-yliopistoon sekä muihin tutkimuslaitoksiin ja yrityksiin antavat mahdollisuuden tutustua alan uusimpiin saavutuksiin sekä luonnontieteiden sovellusaloihin.12.08.2020 09:08