Hoppa till innehållet

Helsingfors stads tillgänglighetsplan

Helsingfors stads tillgänglighetsplan är grunden för ett tillgängligt Helsingfors. Planen som godkändes av stadsstyrelsen 14.11.2005 styr och förpliktar stadens ämbetsverk och inrättningar att skapa miljöer som gör det lättare för alla att röra sig i staden och att främja smidig verksamhet.

En tillgänglig miljö

 • det skall vara lätt för invånarna att röra sig och vara verksamma på gator och torg och gårdar, i parker och lekparker
 • det skall vara lätt att komma in i byggnader och agera i dem
 • man skall utan trappsteg kunna röra sig mellan olika platser och i kollektivtrafiken
 • klara anvisningar och tydliga skyltar
 • god hörselmiljö

I Helsingfors stads tillgänglighetsprojekt förutsätts att alla offentliga objekt byggs och renoveras så att de är tillgängliga. Det måste vara lätt att röra sig och vara verksam i synnerhet

 • inom centrumområdena
 • på gågator
 • på kollektivtrafikens hållplatser
 • i omgivningar vid hälsovårdscentraler och servicehus
 • på motions- och lekplatser där alla användare har beaktats
 • i omgivningar där det finns många äldre- och handikappbostäder

Helsingfors stads tillgänglighetsplan (pdf, 4,3 Mb), (doc utan bilder, 0,4, Mb) 22.06.2016 11:44