Hoppa till innehållet

Lokala planer

I de lokala tillgänglighetsplanerna finns för varje stadsdel information om vilka stråk och lokaler som håller på att förbättras och vem som utför arbetet. Planerna görs först för de ställen som mest behöver tillgänglighet. De områden där det bor många äldre, där många uträttar ärenden och där det finns mycket äldre- och handikappservice är de mest brådskande. 

Planerna skapas i samarbete mellan lokalbefolkningen, äldre- och handikapporganisationer, församlingar, butiker och företag, fastighetsägare och stadens ämbetsverk inom området.

Lokala tillgänglighetsplaner

2002
Alexandersgatan
Tölöviken
Gamla Nordsjö

2005
De södra stadsdelarna 
Mellersta Nordsjö
Gamlas
Norra Haga

2006–2007
Nedre Malm
Centrum 
Drumsö
Munkshöjden och Munksnäs

2008–2010
Centrum
Böle
Hertonäs
Östra Centrum
Botby gård
Mellungsbacka22.06.2016 11:41