Hoppa till innehållet

Esteri

Utställningsområdet Esteri för tillgänglighetsprodukter 

Barnens trafikstad Nordenskiöldsgatan 18 a tel. (09) 310 89 047, (09) 310 71 594

Öppethållningstider:
www.nuoriso.hel.fi > Liikennetoiminta > Lasten liikennekasvatus

Tid för grupper bör reserveras på förhand från Barnens trafikstad. 


Visa en större karta
 

Våren 2007 byggdes utställningsområdet Esteri för tillgänglighetsprodukter i trafikstaden i Dal. Tillgänglighets-produkterna underlättar speciellt rörelsefriheten för personer som rör sig i rullstol eller med rollator samt för synskadade. Trafikstaden har bl.a. försetts med olika slags kantstenar som separerar körbanan från trottoaren, varnande och vägledande ytbeläggningar och vägmarkeringar samt trappor med kontrastrand.

Esteri är den första platsen i Finland med en så här omfattande uppsättning tillgänglighetsprodukter från olika tillverkare för planerare och byggare att bekanta sig med. Avsikten är att de presenterade produkterna skall befrämja användningen av tillgängliga lösningar vid gatu- och grönområdesbyggande. 

Förutom yrkesfolk inom byggnadsbranschen kan även användarna – personer med olika rörelse- och funktionshinder – bekanta sig med tillgänglighetsprodukterna på området. Trafikstaden är belägen nära ett flertal utrymmen och rehabiliteringscenter för handikapporganisationer. Området kan därför användas t.ex. vid rörelseträning för handikappade barn.

För utställningsområdet för tillgänglighetsprodukter ansvarar Helsingfors stads ungdomscentral, byggnadskontoret och Helsingfors för alla -projektet samt Abetoni Oy, HB-Betoniteollisuus Oy, Lemminkäinen Betonituote Oy, Suomen Graniittikeskus Oy och Tielinja Oy. Sito Oy har fungerat som planeringskonsult. Projektet har fått understöd av Helsingfors stads innovationsfond.

Ladda broschyren här >>

Ytterligare information

 

 25.04.2017 09:48