Hoppa till innehållet

Anvisningar för byggande av tillgängliga miljöer

Hur planeras, byggs och renoveras gatu-, grön- och gårdsområden så att de blir tillgängliga? De praktiska anvisningarna skapades i samarbete mellan Helsingfors, Esbo, Joensuu, Tammerfors, Åbo och Vanda år 2004. Arbetsanvisningarna slutfördes under ledning av projektet Helsingfors för alla och med stöd av social- och hälsovårdsministeriet.

Anvisningarna ligger som grund för Helsingfors stads tillgänglighetsplan. De kan också fritt användas av andra kommuner, organisationer och planerare. Anvisningarna innehåller kriterier för bedömning av utemiljöers tillgänglighet samt anvisningskort enligt vilka kriterierna tillämpas.

SuRaKu-uppdateringen 2008

Anvisningarna har uppdaterat 2008. Uppdateringarna är närmast preciseringar av anvisningarna som blev färdiga år 2004. Några bilder har helt ändrats.

Nya korten och kriterier innehållar bl.a. följande förändrigar:

 • Året 2006 utkom SuRaKu-kortet 8 Tillfälliga trafikarrangemang som har tillsatt till anvisningarna.
 • Rampkantstenens (tidigare sneddad kantsten s.k. Schweitz model) djup har preciserat till 150 mm av erfarenheter man fått i produktutvecklingsprojekt.
 • Vertikala kantstenens höjd har ändrats till 40 mm,så den är lätt att installera bredvid rampkantstenen på samma nivå. De här dimensionerna har man änvandat också i typritningar av gatuområden.
 • Varningsområdens materialer har preciserats.
 • Man använder nuförtiden termen signalplatta, tidigare varningsplatta.
 • Olika ställens belysningsstyrka har ökats på specialnivå.
 • Rutternas bredd som har vinterunderhåll rekommenderas minst 2300 mm.

SuRaKu-anvisningkort

 • 1 Skyddsvägar och trottoarer (pdf, 278 kt) (doc)
 • 2 Gågator och öppna platser (pdf, 269 kt) (doc)
 • 3 Nivåskillnader (pdf, 337 kt) (doc)
 • 4 Allmänna gårdsområden (pdf, 209 kt) (doc)
 • 5 Parkgångar och rastplatser (pdf, 332 kt) (doc)
 • 6 Lekplatser (pdf, 436 kt) (doc)
 • 7 Hållplatsområden (pdf, 421 kt) (doc)
 • 8 Tillfälliga trafikarrangemang (pdf, 406 kt) (doc)

Tillgänglighetskriterier

 • Skyddsvägars kantsten (pdf, 305 kt)
 • Utomhustrappor (pdf, 241 kt)
 • Ramper (pdf, 285 kt)
 • Ledarplattor (pdf, 158 kt)
 • Skiljeremsor (pdf, 417 kt)
 • Hållplatsrefuger (pdf, 301 kt)
 • Rännstenar och rännstensbrunnar (pdf, 294 kt)
 • Ytbeläggningar (pdf, 120 kt)
 • Skyddsvägsmarkeringar (pdf, 146 kt)
 • Ledstänger (pdf, 161 kt)
 • Räcken (pdf, 157 kt)
 • Tryckknappstolpar (pdf, 124 kt)
 • Stolpar för skyddsvägsmärken (pdf, 185 kt)
 • Sittplatser (pdf, 278 kt)
 • Pollare på fotgängaområden (pdf, 170 kt)
 • Mittrefug på skyddsvägar (pdf, 653 kt)
 • Reliefkarta (pdf, 188 kt)
 • Varningsområden (pdf, 121 kt)
 • Kriterietabeller 1-18 (doc)


Handbok (pdf, 5,8 Mb) för kartläggning och evaluering av tillgängliga uterum, guidens pärm (pdf, 446 kb). I guiden förklaras i ord och bild fotgängartillgängligheten. Den lämpar sig som såväl checklista som läromaterial.

SuRaKu står för planering, byggning och renovering. På finska är det suunnitella, rakentaa och kunnostaa.22.06.2016 11:29