Hoppa till innehållet

Anvisningar för planering

Hur planeras, byggs och renoveras gatu-, grön- och gårdsområden så att de blir tillgängliga? De här sidorna svarar denna frågor, och presenterar SuRaKu-anvisningkorter och tillgängliga lösningar. 

Tillgängliga lösningar

- färgkontraster
- skiljeremsor
- ramper
- räcken
- hissar 
- kantstenar
- rastplatser
- viloplan
- reliefkartor
- profilplattor
- ljudsignaler
- god akustik
- bländfri belysning
- dörröppningsmekanismer
- kollektivtrafik med låggolvsfordon07.07.2016 11:45