Stadshuset fönstret.

Helsingfors för alla

En tillgänglig och säker miljö främjar invånarnas välfärd och hela samhällets funktion. Arbetet med att göra Helsingfors tillgängligt syftar till att göra det så lätt som möjligt för alla grupper att röra sig och leva i Helsingfors, oberoende av ålder och kondition.

Läs mera

Bildsymboler

Det är en databas med information om skyltning för tillgänglighet och åtkomlighet, där du hittar en samling bildsymboler med anknytning till ämnet samt allmän information om tillgänglig skyltning.

Anvisningar för planering

Anvisningarna innehåller kriterier för bedömning av utemiljöers tillgänglighet samt anvisningskort enligt vilka kriterierna tillämpas.

Ordbok

Ordboken innehåller sammanlagt omkring 500 ord kring tillgänglighet och allmänna ord kring gatu- och grönområden.