Suoraan sisältöön

Verkkopalvelujen saavutettavuus

Saavutettavuusdirektiivi määrittelee vähimmäistason saavutettavuudelle

Saavutettavuusdirektiivi määrittelee vähimmäistason verkkopalvelujen saavutettavuudelle. Direktiivin pohjana toimii World Wide Web Consortiumin laatima Verkkosisällön saavutettavuusohjeistus WCAG 2.0 (taso AA), ja tulevaisuudessa WCAG 2.1.

WCAG 2.0 sisältää joukon saavutettavuutta mittaavia teknisiä onnistumiskriteerejä. Saavutettavien verkkosivustojen tulee läpäistä nämä kaikki onnistumiskriteerit.

Jokainen EU:n jäsenvaltio voi halutessaan tiukentaa saavutettavuusvaatimuksia ja tehdä direktiiviin lisäyksiä ennen kuin ratifioi sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Saavutettavuusdirektiivi on merkittävä edistysaskel kohti parempaa sähköisten palveluiden saavutettavuutta.
Direktiivi luo julkisen sektorin toimijoille uusia velvoitteita. Monet niistä ovat parantaneet verkkopalveluidensa saavutettavuutta jo ennen direktiivin voimaan tuloa.

Saavutettavuusdirektiivin soveltamisen aikataulu

23.9.2018 – Direktiivi tulee voimaan Suomessa

23.9.2019 – Uusien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia
Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 23.9.2018 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2019 mennessä.

23.9.2020 – Kaikkien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia
Kaikkien julkisen sektorin verkkosivujen, jotka on julkaistu ja otettu käyttöön 22.9.2019 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.9.2020 mennessä.

23.6.2021 – Kaikkien julkisten mobiilisovellusten on oltava saavutettavia
Kaikkien julkisen sektorin mobiilisovellusten tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.

23.6.2021 – Ekstranetit ja intranetit
Kaikkien julkisen sektorin ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 23.9.2019 tai myöhemmin, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit 23.6.2021 mennessä.

Ekstranetien ja intranetien, jotka on otettu käyttöön 22.9.2019 tai sitä ennen, tulee täyttää saavutettavuusdirektiivissä määritellyt kriteerit vasta siinä vaiheessa, kun ne uudistetaan perusteellisesti.

Saavutettavuus-opas

Saavutettavuus-opas on tarkoitettu Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka tuottavat sisältöä verkkosivuille tai muutoin yleisön saataville. Opas on tarkoitettu sisällön tuottamisen ohjeeksi.

Oppaan tarkoitus on antaa yleispätevät ohjeet sisällön tuottamiseksi siten, että se olisi mahdollisimman hyvin kaikkien käyttäjien saavutettavissa.
21.10.2020 12:31