Suoraan sisältöön

Katualueiden tyyppipiirustukset

Helsingissä on tehty periaatepäätös SuRaKu-projektissa määriteltyjen julkisten ulkoalueiden esteettömyysohjeiden noudattamisesta kaikessa katujen suunnittelussa ja rakentamisessa. Nämä uudet tyyppipiirustukset korvaavat aiemmat ohjeet.

Uudet alueet suunnitellaan esteettömyydeltään joko perustason tai erikoistason alueiksi. Perustason ratkaisut täyttävät esteettömän ympäristön yleiset vaatimukset. Erikoistason ympäristöissä kaikkien käyttäjien liikkuminen ja toimiminen pyritään tekemään erityisen miellyttäväksi ja sujuvaksi. Alueilla voi olla erilaisia erikoisratkaisuja, jotka auttavat tiettyjä käyttäjiä. Esimerkkinä mainittakoon näkövammaisia auttavat kohokuvakartat ja opasteet pistekirjoituksella.

Esteettömyyden erikoistasoa edellytetään seuraavissa ympäristöissä:

• kävelykatuympäristöt
• keskusta-alueet, joilla on julkisia palveluja
• vanhus-, vammais-, sosiaali- ja terveyspalvelujen ympäristöt
• alueet, joilla on paljon vanhus- ja vammaisasuntoja
• julkisen liikenteen terminaalialueet
• liikunta- ja leikkipaikat, joilla on erityisesti huomioitu kaikki käyttäjät
• erityiset esteettömät reitit esim. virkistysalueilla
 

Katuja koskevat tyyppipiirustukset

Saatekirje
700
SUOJATIE Jalkakäytävä ja 1-suuntainen pyörätie (30187/700)
701
SUOJATIE Jalkakäytävä ja 2-suuntainen pyörätie Yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie (30187/701)
702 SUOJATIE Korotettu suojatie (30187/702)
703
PYSÄKKI Linja-autopysäkit (30187/703)
704 PYSÄKÖINTI Pysäköinti syvennyksessä ja reunatuen päällä
705 PYSÄKÖINTI Kadunsuuntainen liikkumisesteisen pysäköintipaikka
706 RAITIOTIEPYSÄKKI Raitiotiepysäkki ajoradalla, mitoitus ja leikkaukset
707 RAITIOTIEPYSÄKKI Raitiotiepysäkki ajoradalla, detaljit
708 RAITIOTIEPYSÄKKI Raitiotiepysäkki ajoradan reunassa

29263/6 Pieni kiertoliittymä
29263/7 Ohjaavat ja varoittavat laatat
 

 21.10.2020 12:29