Suoraan sisältöön

Esteettömän rakentamisen ohjeet

Miten katu-, viher- ja piha-alueita suunnitellaan, rakennetaan ja kunnostetaan esteettömiksi? Käytännön ohjeisto syntyi Helsingin, Espoon, Joensuun, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupunkien yhteistyönä vuonna 2004. Työohjeet valmistuivat Helsinki kaikille -projektin johdolla ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella.

Ohjeisto on Helsingin kaupungin esteettömyyssuunnitelman pohjana. Se on vapaasti myös muiden kuntien, yhteisöjen ja suunnittelijoiden käytettävissä. Ohjeisto sisältää kriteerit, joiden avulla ulkotilojen esteettömyyttä arvioidaan sekä ohjekortit, joiden avulla kriteerejä sovelletaan.

SuRaKu-ohjekortit

Esteettömyyskriteerit

Kriteeritaulukot, doc

SuRaKu-hankkeen loppuraportti, pdf 4,3 Mt / SuRaKu-hankkeen loppuraportti, html

Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas, pdf, 8,7 Mt / Ulkotilojen esteettömyyden kartoitus- ja arviointiopas, html

Oppaan kansi (pdf, 547 kt).

Opas kertoo sanoin ja kuvin jalankulun esteettömyydestä. Se soveltuu sekä tarkistuslistaksi että oppimateriaaliksi.

SuRaKu-päivitys 2008

SuRaKu-kortit ja esteettömyyskriteerit on päivitetty vuonna 2008. Päivitykset olivat lähinnä täsmennyksiä vuonna 2004 valmistuneeseen ohjeistoon. Myös osa kuvista muutettiin kokonaan.

Kortteihin ja kriteeritaulukoihin tehtiin mm. seuraavia muutoksia:  

  • Vuonna 2006 ilmestyi SuRaKu-ohjekortti 8 Tilapäiset liikennejärjestelyt, joka on lisätty ohjeistoon.
  • Luiskareunatuen (entinen termi luiskattu reunatuki, ns.Sveitsin malli) syvyydeksi on täsmennetty 150 mm tuotekehityshankkeessa saatujen kokemusten pohjalta.
  • Pystysuoran reunatuen korkeudeksi on muutettu 40 mm, jotta se on helppo asentaa luiskareunatuen viereen samalle korkeudelle. Näitä mittoja on käytetty myös katualueita koskevissa tyyppipiirustuksissa.
  • Varoitusalueiden materiaaleja on täsmennetty.
  • Varoituslaatoista käytetään nykyään termiä huomiolaatta.
  • Eri kohteiden valaistusteho-arvoja on lisätty erikoistasolla.
  • Talvikunnossapidettävien väylien leveydeksi suositellaan vähintään 2300 mm.


28.09.2020 13:00